WNS_2358

 

“Bez Chopina nie byłoby polskiej duszy, Polak nie byłby Polakiem. Są i inni wielcy kompozytorzy, ale muzyka Chopina jest najpiękniejsza, szanowana na całym świecie”- Irena Erdman, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej “Polonia”.

XIX wiek dla Polaków to czas zaborów i powstań, narodziny romantyzmu i pozytywizmu, który ukształtował nowożytny naród. Tą nową duszę kszałtowali wielcy twórcy tacy jak Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz i oczywiście Fryderyk Chopin, wielki Polak- obywatel świata.

 

Chopin nie brał udział w Powstaniu Listopadowym, czego żałował, swój wkład w zachowanie polskości przedstawiał w swojej muzyce odwołującej sie do narodowych tradycji: polonezów i mazurków. Muzyka Chopina jest znana i ceniona na całym świecie. W Warszawie co pięć lat odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Młodzi artyści z całego świata grają utwory wielkiego, polskiego mistrza. W dniu 30.05.2017 r. jego wybitna twórzczość wypełniła doniecką filharmonię.

“Anna German- Legenda za życia” 18.02.2016

Po raz dwunasty odbył się Festiwal Muzyki Fryderyka Chopina organizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej “Polonia”. Festiwal jest jedną z flagowych imprez organizowanych przez TKP “Polonia”, obok “Festiwalu <Pod hałdami Donbasu>”, oraz Koncertu pamięci Anny German. Wszystkie kulturalne wydarzenia na trwałe wpisały się w kulturalny krajobraz ziemi donieckiej. Przed wybuchem wojny, aby wysłuchać muzyki Chopina, przyjeżdzali goście z całej wschodniej Ukrainy- często z braku wolnych miejsc stano przed budynkiem, aby tylko móc usłyszeć Mazurka. Swoje interpretacje twórczości Chopina przedstawiali także kompozytorzy z Polski. Obecnie wciąż są chętni goście z Polski, aby zagrać w donieckiej filharmonii, jednak wojenna sytuacja, oraz grozba okrzyknięcia mianem “separatysty” wciąż nie daje takich możliwości jakie były niegdyś.

Dziecięcy Zespołu Tańca «Donieckie iskierki» : Taniec Kujawiak (Festiwal Kultury Polskiej “Polonez im. Ogińskiego”) 13.11.2015 r.

“Muzykę Chopina bardzo się u nas [w Donbasie] szanuje, dlatego nie wachaliśmy się z decyzją, aby to jego twórczość promować. Zaczynaliśmy skromnie 12 lat temu. Na początku było to pomysł z myślą o szkołach muzycznych, grupach dziecięcych i młodziezowych, dopiero w 2010 Festiwal odbył się pierwszy raz w Filharmonii”- opowiada Irena Erdman.

Niemniej w tym roku zauważono znaczny progres. W przeddzień festiwalu odbył się konkurs młodych talentów, do którego swoje kandydatury zgłosiło 41 artystów- to jest dwa razy więcej niz przed wojną! Zwycięscy otrzymali możliwość zagrania na scenie Filharmonii.

Wystąpiło łącznie 10 artystów (kompozytorów, spiewaków i ansambli) z Doniecka, Makiejewki i Gorłówki, w kwalifikacjach natomiast uczestniczyli  kompozytorzy z 11 miast Donieckiej i Ługańskiej Republiki.

Towarzystwo “Polonia” jest organizacją kulturową zrzeszajacą Polaków w Donbasie, pomimo nacisków ze strony proukraińskich środowisk w Polsce (jak i w samej Ukrainie) organizacja zawiesiła działalność jedynie na krótki okres czasu. Uznano, że pomimo trwającej wojny życie kulturalne nie może zostać wstrzymane, w wręcz przeciwnie: musi się rozwijać. I tak “Polonia” oprócz wspomnianych koncertów, organizuje szereg referetów, oraz spotkań promujących Polskę, oraz polską kulturę.

 

 

 

 

 

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>