00D_0099

‘Ku pamięci ofiar ludobójstwa Ormian w setną rocznicę.

Ku pamięci niewinnych ofiar w Donbasie.

  • od ormiańskiej diaspory.’

W dniu dzisiejszym w Doniecku, przed Soborem Przemienia Pańskiego,odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci ludobójstwa Ormian jakiego dopuściła się Turcja w XX wieku, oraz niewinnym ofiarom w Donbasie. Akcja była możliwa dzięki inicjatywie ormiańskiej diaspory w Donbasie, przy współdziałaniu z władzami Donieckiej Republiki.

Na ceremonii zebrało się około dwustu osób, z czego większość stanowili mieszkający w Donbasie Ormianie. Obecni byli również min: burmistrz Doniecka Igor Martnow, Marszałek Rady Ludowej DRL Dennis Puszylin, oraz deputowani RL Władysław Bierdyczewski, Jiewgienni Orłow, oraz Aleksander Siemenow.

W swoim przemówieniu Puszylin podkreślił wielonarodowościowy charakter Donieckiej Republiki, oraz pozytywny stosunek mieszkańców względem mniejszości ormiańskiej:

  • Chcemy, aby czuli się u nas jak w domu i oni tak się czują. To jest również ich kraj.

Warto przypomnieć, że 11 lipca 2015 roku w podobny sposób uczczono pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>