7fd8400c27493954595647bddf7d3d9f_XL

Władze ukraińskie podjęły jednostronną decyzję o zamknięciu przejścia w rejonie Zajcewo, na północ od Gorłówki.

“Organizacje humanitarne na Ukrainie są zaniepokojone losem tysięcy cywilów przekraczających każdego dnia punkty kontrolne. Ci ludzie stoją godzinami w zimnie, aby uzyskać dostęp do leków,żywności, aby móc wypłacić swoje oszczędności i emerytury, a także aby móc odwiedzić swoich krewnych. Takie ograniczenia przekładają się również na los ludzi mieszkających w strefie przyfrontowej kontrolowanej przez rząd Ukrainy . Zamknięcie jednego,lub kilku takich punktów kontrolnych ma bezpośredni wpływ na życie ludzi, zwiększając utrudnienia związane z codziennym życiem. Jeżeli dojdzie do eskalacji działań wojennych to cywile zostaną uwięzieni w strefach zagrożenia zdani na pastwę przemocy, ostrzałów i niewybuchów. Wzywamy rząd do utrzymania otwartych punktów kontrolnych”– napisał w swoim oświadczeniu koordynator pomocy humanitarnej z ramienia misji Organizacji Narodów Zjednoczonych Neal Walker.
Barbara Manzi, szef Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej na Ukrainie wezwała rząd Ukrainy do przestrzegania międzynarodowych norm prawnych dotyczących zapewnienia cywilom możliwości bezpiecznego przemieszczania się.

Swoim postępowaniem władze ukraińskie łamią postanowienia mińskie (po raz kolejny) w których zadeklarowały się całkowicie znieść blokadę ekonomiczną wokół donbaskich Republik. Decyzja o zamknięciu przejścia uderza w sposób zdecydowany w los ludności cywilnej.

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>