O nacjonalizacji, oligarchach, Rinacie Achmetowie, polityce w Donieckiej Republice Ludowej, oraz wydarzeniach na Majdanie i tym co się działo później opowiada Walrii Chołodow. *** Kiedy rozpoczeło się to wszystko na Majdanie, to ludzie mnie pytali co ja o tym myślę. I odpowiadałem, że gdyby nie tzw. ukro-faszyści, to ja bym tam był w pierwszym szeregu. […]

Read More →