Władze ukraińskie podjęły jednostronną decyzję o zamknięciu przejścia w rejonie Zajcewo, na północ od Gorłówki. “Organizacje humanitarne na Ukrainie są zaniepokojone losem tysięcy cywilów przekraczających każdego dnia punkty kontrolne. Ci ludzie stoją godzinami w zimnie, aby uzyskać dostęp do leków,żywności, aby móc wypłacić swoje oszczędności i emerytury, a także aby móc odwiedzić swoich krewnych. Takie […]

Read More →