W grudniu ubiegłego roku ukraińskie wojska zajęły osiem miejscowości znajdującej się w strefie neutralnej (zdemilitaryzowany pas ziemi niczyjej). Obecnie na tych terenach następuje stopniowa koncentracja wojsk. We wsi Piszczewik zlokalizowano trzy pojazdy MT-LB (ciągnik artyleryjski używany również jako transporter opancerzony), cztery wozy bojowe piechoty i osiem jednostek AT. Z kolei we wsi Pawlopol stwierdzono obecność […]

Read More →