W dniu 27 listopada br.w makiejewskim Teatrze Młodzieżowym odbył się Festiwal “Melodie Jedności” na którym zaprezentowały się kulturalne grupy narodowości zamieszkujących Doniecką Republikę. Spośród gości wymienić należy zastępcę komitetu wykonawczego ruchu społecznego Doniecka Republika Andrija Kramara, wiceministra kultury Olgę Kobeć, zastępcę mera Makiejewki Larisę Tolstikin. Podczas swojej przemowy Andrzej Kramar stwierdził: – “Melodie Jedności” wiążą […]

Read More →

Dzisiaj w Donieckiej Republice Ludowej obchodzon ouroczyście rocznicę powstania młodego państwa. Główną ulicą stolicy przeszły delegacje przedstawicieli miast DRL, oraz wielu grup zawodowych:górników, hutników, lekarzy, nauczycieli, wojskowych. Po defiladzie głos zabrali główni politycy Republiki. Prezydent Aleksander Zacharczenko: – Rok temu wszyscy powiedzieliśmy “NIE!” faszyzmowi. Dokładnie rok temu głosowaliśmy na rzecz wolności i niezawisłości, na rzecz […]

Read More →