Według spisu ludności, Grecy są jedną z największych mniejszości etnicznych współczesnej Ukrainy (91,5 tys.osób), z czego 84% wszystkich Greków zamieszkuje południowy- wschód tego terytorium. Określa się ich mianem “Greków z regionu azowskiego”, który ukształtował się pod koniec XVIII wieku, kiedy to specjalnym edyktem caratu, chrześcijan mieszkających na terenie dawnego Chanatu Krymskiego, przesiedlono do Donbasu. Konflikt […]

Read More →