1453966735_2

“Ostatnie ataki na pozycje wojsk Donieckiej Republiki Ludowej mają niepokojący charakter. Możliwe, że mają one na celu odwrócenie naszej uwagi przed przygotowywanym atakiem ze strony Mariupola”- powiedział zastępca Ministra Obrony Donieckiej Republiki Ludowej Basurin.

W dniach 27/28.01.2016 r doszło do 31 naruszeń zawieszenia broni ze strony ukraińskiej. Ogień otwierano prawie 150 razy, przy użyciu czołgów, pojazdów bojowych piechoty, granatników, broni lekkiej, oraz moździerzy kalibru 82 i 120 mm:
“Od wtorku w nocy wyraźnie daje się zauważyć wzrost napięcia wywołany prowokacjami militarnymi prowadzonymi przez stronę ukraińską.
Okazało się, że wieczorem we wtorek ukraińskie wojsko po raz pierwszy w tym roku do ostrzału prowadzonego na południowych obrzeżach Doniecka i Staromichajłowki użyło rakiet systemu „Grad”, z których 12 pocisków spadło w tym rejonie.
Natomiast wczoraj w późnych godzinach wieczornych, po godzinie 18:00, ukraińskie wojsko przeprowadziło ostrzał przy użyciu moździerzy kaliber 82 mm, automatycznych wyrzutni granatów i opancerzonych wozów bojowych, południowych obrzeży donieckiego lotniska, w tym: wieś Żabiczewo i okolic serwisu „Volvo-Centrum”.
W tym samym rejonie ukraińskie wojsko ostrzelało z dwóch czołgów i karabinów maszynowych linie obronne sił powstańczych na północny-zachód od miejscowości Spartakus.
Jakieś półgodziny później ukraińskie wojsko otworzyło ogień z opancerzonego wozu bojowego w stronę części mieszkalnej dzielnicy Kujbyszewskiej. Jeden z pocisków upadł na podwórku przed domem na ulicy Łuzina, a sześć innych na ulicy Astronautów. Ostrzał ten nie spowodował żadnych strat materialnych i ofiar wśród ludności cywilnej.
Później, od godziny 02:20 był kontynuowany ostrzał przez ukraińskie wojsko przy użyciu czołgu, automatycznych wyrzutni granatów i ręcznych karabinów maszynowych z kierunku miejscowości Trudowskaja na teren znajdujący się pomiędzy Krasnogorowką a Staromichajłowką.
Przez całą noc trały również walki w okolicy Gorłówki, szczególnie zaś w rejonie miejscowości Zajcewo, której obrzeża zostały ostrzelane przez ukraińskich żołnierzy przy użyciu granatników, ręcznych wyrzutni granatów i broni maszynowej. Natomiast okolice szkoły w Zajcewie ostrzelano z moździerzy kaliber 82 mm.” (AdNovum)

 

Z kolei strona ukraińska poinformowała o 23 naruszeniach zawieszenia broni ze strony donbaskiej. Ostrzał moździerzowy w rejonie Tronickie, oraz 14 przypadków użycia moździerzy w rejonie Piaski.
Przedstawiciel prasowy sztabu ATO Andrij Zadubinny poinformował, że w dniu 27.01 ostrzelany został ukraiński przyczółek w rejonie Krasnogorówki- z mozdzierzy kalibru 82 i 120 mm, granatników i broni strzeleckiej.
Zdaniem sztabu ATO, w dniach 28/29.01.miało dojść do 71 naruszeń zawieszenia broni: w rejonie Zajcewo,Marinki, Majorskie i Nowogrodskoje, Awdiejewce, Piaskach, i w rejonie kopalni Butowka. Przy czym w ostatnich dniach zapanowała po obu stronach “nowa polityka informacyjna” i za naruszenie broni strony uznają każdy przypadek użycia broni, a nie ogólne zdarzenie. W ten sposób niewiadomo, czy zdaniem ATO 71 razy użyto broni, czy 71 razy naruszono zawieszenie broni.
Na chwilę obecną zastępca Ministra Obrony Donieckiej Republiki nie wydał jeszcze oświadczenia w sprawie ogólnej sytuacji militarnej w przeciągu ostatniej doby.

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>