hostilities-continue-east-ukraine

W grudniu ubiegłego roku ukraińskie wojska zajęły osiem miejscowości znajdującej się w strefie neutralnej (zdemilitaryzowany pas ziemi niczyjej). Obecnie na tych terenach następuje stopniowa koncentracja wojsk. We wsi Piszczewik zlokalizowano trzy pojazdy MT-LB (ciągnik artyleryjski używany również jako transporter opancerzony), cztery wozy bojowe piechoty i osiem jednostek AT. Z kolei we wsi Pawlopol stwierdzono obecność trzech działa samobieżnych, pięciu czołgów, oraz ośmiu wozów bojowych piechoty.

 
Oprócz tego, w strefie kontrolowanej przez wojska ukraińskie: w Nowobachutówce zlokalizowano osiem dział samobieżnych, a w Fiedorówce 20 pojazdów opancerzonych.

 
Wczoraj około godziny 21.00 ostrzelana została wieś Staromichajłówka na zachodnich obrzeżach Doniecka, oraz obszar Volvo-Center ( linia frontu pomiędzy lotniskiem, a miejscowością Piaski). Podobnie było we wsi Zajcewo na północnych rubieżach Gorłówki.

Z kolei strona ukraińska informuje o ostrzale pozycji wojskowych w okolicach Mariupola, około godziny 18.00

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>