samohodne-haubice-Pion-kalibra-203-mm_n

We wspólnym oświadczeniu Denis Puszylin (DRL), oraz Władysław Dejnego (ŁRL)  stwierdzili, że ukraińscy parlamentarzyści blokują realizację porozumień mińskich. W dniu dzisiejszym w Radzie Najwyższej Ukrainy trwa specjalna sesja poświęcona zmianom w konstytucji, oraz przyznaniu specjalnego statusu Donbasowi. Zgodnie z porozumieniami mińskimi Ukraina zobowiązała się do decentralizacji kraju, oraz nadania dawnym obwodom donieckiemu, oraz ługańskiemu (obecnie częściowo kontrolowane przez siły powstańcze) specjalnego regionalnego statusu. Jak stwierdzili wysłanicy Donieckiej i Ługańskiej Republiki, rząd w Kijowie wielokrotnie odmawiał się z zapoznaniem się z propozycjami przedłożonymi przez Republiki, także co do zmian w konstytucji nie ma zgody w samej Radzie Najwyższej.
Gwarantami porozumień są, oprócz Rosji, Francja i Niemcy i to one powinny wywrzeć presję na władzę kijowskie, jednak jak podkreślił w wywiadzie udzielonemu dla Novorossia.Today Minister Spraw Zagranicznych DRL Aleksander Koffman, już raz Francja i Niemcy udzieliły gwarancji rządowi Janukowycza, że w zamian za rozpisanie wcześniejszych wyborów, rządy tych krajów nie dopuszczą do eskalacji agresji na Majdanie. W kilka dni później w Kijowie doszło do zamachu stanu, przy pozornie biernej postawie Paryża i Berlina- wtedy też właściwie rozpoczęła się wojna domowa na Ukrainie zakończona secesją Donbasu.
Porozumienia mińskie zakładają min. decentralizację Ukrainy, zawieszenie broni, porozumienie w sprawie wyborów samorządowych (ich przesunięcie na bieżący rok) w Donbasie, nadanie regionowi specjalnego statusu, wypłatę zaległych, faktycznie skonfiskowanych świadczeń socjalnych dla mieszkańców obu Republik, oraz zniesienie blokady ekonomicznej.

Idea decentralizacji Ukrainy i związanego z tym nadaniem specjalnego statusu administracyjno-prawnego Donbasowi niesie z sobą zagrożenie dla Kijowa w postaci osłabienia obecnej oligarchicznej władzy, a także grozbę, że śladami Donbasu pójdą kolejne obwody-jeżeli nie z powodu ambicji własnych, to dla ambicji potencjalnych gubernatorów- coraz częściej pojawiają się głosy, że takie stanowisko powinno byc wybierane przez społeczeństwo, a nie nadawane z urzędu. Nie mniej władze Ukrainy zgodziły się na takie działania, i nie mniej uparcie odmawiają ich realizacji grając na czas, im dłużej trwa wojna tym dłużej grupa wpływów ma szanse na pozostanie u władzy.

W momencie pisania tego tekstu, gdzieś w oddali słychać kolejną kanonadę, zapewne w rejonie dawnego donieckiego lotniska. To co się dzieje wokół pokojowych porozumień można określić bardziej jako wola utrzymania Donbasu w formacie Strefy Gazy, aniżeli wola współistnienia.
Dawid Hudziec

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>