z17453798Q,Wladimir-Putin--Francois-Hollande--Petro-Poroszenk (1)

Przedstawiciele Ukrainy w podgrupie ds. politycznych w Mińsku zasugerowali rozpoczęcie nowej tury rozmów pokojowych, ponieważ jak stwierdzili, format Mińsk- II nie odpowiada wymaganiom ich kraju i może być zastosowany.
Tak jak przewidywałem, wraz z wygasaniem porozumień zawartych we wrześniu ubiegłego roku, a będących zaledwie “aktualizacją” umów z lutego 2015 r., rozpoczną się polityczne manewry, aby zmontować jakąś formę Mińsk- III.
Dotychczasowe układy postulowały zawieszenie wyborów samorządowych w donbaskich republikach, zniesienie blokady ekonomicznej tychże państw, demilitaryzację strefy buforowej, a co za tym idzie- realizację zawieszenia broni, zwrot mieszkancom republik ich świadczeń socjalnych, zmiany w konstytucji Ukrainy, przy porozumieniu z DRL/ŁRL. Mińsk II nie został nie tylko zrealizowany, ale od początku jest niemożliwym do przeprowadzenia.
Dokumenty zostały podpisane przez Leonida Kuczmę, jako oficjalnego przedstawiciela Kijowa, aczkolwiek droga, żeby dać mu jakiekolwiek pełnomocnitwa była usłana cierniami- Ukrainę reprezentował człowiek, który nie miał do tego uprawnień. Dalej, gwarantami tych uzgodnien, będących realizacją rozmów “normandzkiej czwórki” były Francja, Niemcy i Rosja. Ukraina podpisała porozumienia, a po upływie 4 miesięcy stwierdza, że one jej nie odpowiadają, tym samym wydawałoby się zasadne, aby gwaranci wywarli presję na Kijów, chociażby w formie sankcji- co jednak pozostaje w strefie złudzeń. Francja i Niemcy już wcześniej gwarantowały Janukowyczowi, ze Majdan nie podejmie radykalnych działań w zamian za wcześniejsze wybory i jak się to skończyło? Jaroszem,Turczynowem, Poroszenko i Jaceniukiem. Tak i teraz nie należy się spodziewać, że wypełnią swoje zobowiązania. Polityka tzw.aliantów zawsze sprowadzała się do gwarancji, a pozniej było Monachium, Wrzesień, Jałta i tak nieustannie.
O co chodzi z porozumieniami nr 3? O ich nieralizację i utrzymanie stanu wojny, za wszelką cenę. Ukraina może sobie pozwolić na zrywanie wszystkich układów, ponieważ “gwaranci” i media zapewnią, aby wina była po stronie Republik, a sankcje spadły na Rosję.

Dawid Hudziec

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>