niczym

Dotychczas z ust komorowskiego płyneły rzeczy, albo bezkompletnego znaczenia, albo wywołujące lekki usmiech, że ktoś tak bezpłciowy pełni tak ważny urząd. Chociaż propagandziści z Belwederu robili co mogli, aby stworzyć wizerunek “prezydenta wrzystkich Polakuw” to i tak nie dało się wymusić na narodzie bezgranicznego uwielbienia dla człowieka tej miary.
Od kilku miesięcy za Bugiem obowiązuje prawo zezwalające obcokrajowcom na pełnienie urzedów państwowych. Widocznie człowiek bez politycznej przyszłości, postanowił spróbować sił na wschodzie. Tylko w tym swoim”bulu” upokarza Polaków.
Dzisiejsze przemówienie, bełkot w Kijowie to już nie gadanie byleby coś w TV pokazać, to akt ignorancji, debilizmu i zdrady. Nie boję się tych słów, kiedy dochodzi do takich rzeczy to nie można, ani milczeć, ani tym bardziej skomentować posłusznie.
“Nie mo­że­my za­po­mnieć o bo­ha­te­rach, któ­rzy wal­czy­li o wol­ność wa­sze­go kraju”- mówi komorowski do Ukraińców. Widocznie dogadał się z Jaceniukiem, że napiszą nową historię ukraińskimi literami. Ci “bohaterowie” to kaci, oprawcy,mordercy, którzy wymordowali, torturowali całe polskie wsie na Kresach. Nie zabijali tylko brutalnie wybijali wszystkich. Człowiek siedzący w Belwederze potrafi czytać książki odwrócone do góry nogami, więc zapewne to samo zrobiłby i z naszą historią. Jutro dowiemy się, że Polska wypłaci tym oprawcom emerytury, odszkodowania, a okupowany Przemyśl, Tarnów, Kraków- zwracamy.
“Pol­ska po­da­je rękę Ukra­inie; zro­bi­my też wszyst­ko, żeby rękę Ukra­inie po­da­ły także inne kraje wol­ne­go świa­ta”- jakiego wolnego świata? Tego w którym za krytykę komorowskiego wsadza się ludzi do więzień? Może komorowski podałby rękę Polakom? I tym w kraju i na emigracji i tym, którzy ocaleli na Kresach? Nie? Przecież konwój humanitarny raz wysłaliście- co prawda do Charkowa, a pózniej go podzieliliście pomiedzy ukraińskie organizacje.
“Wy­cią­ga­my rękę nie ze wzglę­du na ko­niunk­tu­rę”-ponieważ koniuktury Polska w tym nie ma żadnej. Dzisiaj wiele komorowski mówił o agresji rosyjskiej. Pluł na Rosję jak wściekły banderowski pies- po co? Dowiemy się , że posłałeś już tam nasze wojska, czy dopiero pójdą do boju za “Wielką Ukrainę”? Przecież Polska nie pomaga z myślą o sobie.
Nie da się zwyczajnie skomentować tego co ten człowiek mieniący się przedstawicielem Polski zrobił i spodziewam się, że to nie koniec.

Wasze komentarze

  1. Arkadius Moralez Viyoos Boa

    Komorowski to umiarkowane odzwierciedlenie ogólnego polskiego stanu umysłowego, (bo niby skąd się tu wziął)… Gdyby tak prezydentem polski został mniej umiarkowany kandydat np pisu albo solidarnej p. To dopiero by się działo…
    Niewolnicze genetycznie zmodyfikowane Polskie społeczeństwo to produkt wielowiekowej oligarchicznej władzy uchwalającej prawo i przywileje jedynie pod własne prywatne rodowe (magnateria) interesa. Król tu byl tylko bezsilną pozbawioną jakiejkolwiek władzy marionetką.
    Pozdrawiam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>