5000 ludzi miało przemaszerować wczoraj ulicami Kijowa. Czerwono-czarne flagi na ulicach stolicy europejskiego kraju nikogo już nie dziwią. Tym razem świętowano urodziny Stiepana Bandery.

Bandera był działaczem i ideologiem jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich nacjonalistów, której działacze są odpowiedzialni za rzeż Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ten sam Bandera w okresie międzywojennym był oskarżony o działalność terrorystyczną wymierzoną przeciwko II Rzeczypospolitej, oraz Związkowi Radzieckiemu. Za zamach na ministra spraw wewnętrznych RP Bronisława Pierackiego został skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie. Co jednak, z dzisiejszej perspektywy wydawałoby się dziwne, żaden polityk nie nazwał uwięzienia Bandery operacją anty-terrorystyczną, analogicznie do tego, że polski sejm do dzisiaj nie potrafi uznać rzezi wołyńskiej za akt ludobójstwa.
Zwolennicy Bandery, aktywizujący się również w Polsce, często podkreślają niewinność terrorysty Bandery, uzasadniając to tym, że w czasie masakry ludności cywilnej, „nasz” zamachowca przesiadywał w niemieckim więzieniu, a władzę sprawował Szuchewycz.

Kierując się taką logiką można uznać, że Hitler nie miał nic wspólnego z akcjami mordowania Słowian, bo wtedy malował akurat jakiś obraz.

Mamy uwierzyć wręcz w pro-polskość Bandery i SS-Galizien, ponieważ to Szuchewycz jako dowódca Ukraińskiej Powstańczej Armii ponosi pełnię odpowiedzialności. Tymczasem wczoraj w Kijowie deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z partii Swoboda Andrij Iljenko oświadczył, że “uczestnicy akcji pamięci domagają się, by wszyscy bojownicy o wolność Ukrainy, zwłaszcza Stepan Bandera i Roman Szuchewycz, zostali oficjalnie uznani przez państwo za bohaterów narodowych”.

Podobne marsze odbyły się w Dniepropietrowsku, Lwowie, a także Odessie.
Nie mam informacji, czy na miejscu byli polscy politycy krzyczący „Sława Ukrainu”

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>