Dzisiaj obchodzimy 72 rocznicę kulminacji Rzezi Wołynia, oraz Małopolski Wschodniej. W kilku miastach Polski zorganizowano obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Nie były to jednak akcje inicjowane na szeroką skalę przez samorządowców, czy też władze państwowe. Te drugie w myśl obłąkanej polityki “zapominania krzywd wobec Polaków, wyolbrzymiania krzywd wyrządzonych przez naszych przodków”odmówiły już uznania tej masakry mianem ludobójstwa.

publika4 (1 of 1) (Kopiowanie) muzyczkinostalgia (1 of 1) (Kopiowanie) dziewczynka1 (1 of 1) (Kopiowanie) babcie (1 of 1) (Kopiowanie) wolnydonbas (1 of 1) (Kopiowanie) kwiaty (1 of 1) (Kopiowanie)
W Doniecku postanowiono oddać hołd ofiarom tej zbrodni. Organizacją uroczystości zajeło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod bezpośrednim patronatem ministra Aleksandra Koffmana. Memoriał odbył się w Parku Słowiańskiej Kultury pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Pod “Wiecznym Ogniem Pamięci” jak mówią mieszkańcy stolicy DRL.

dzieci (1 of 1) (Kopiowanie) doniecka republika (1 of 1) (Kopiowanie)
Obecni byli przedstawiciele Donieckiej Republiki Ludowej, parlamentu DRL, partii politycznych: Donieckiej Republiki,oraz Wolnego Donbasu, przewodniczący ormiańskiej społeczności, oraz mieszkańcy Republiki- szacuję na około 120-140 osób łącznie.

koffman (1 of 1) (Kopiowanie) braterstwo (1 of 1) (Kopiowanie)
Na symbolicznych schodach pomnikach ustawiono wartę honorową, a następnie złożono kwiaty dla pomordowanych.Piękny gest- zwłaszcza warta wojskowa, niezwykle symboliczna.
Głos zabrali: Minister Spraw Zagranicznych DRL Aleksander Koffman, przewodniczący partii Zmiana Mateusz Piskorski, przedstawiciel partii Doniecka Republika, przedstawicele parlamentu DRL,oraz przewodniczący społeczności ormiańskiej.

koffman1 (1 of 1) (Kopiowanie) doniecka republika (1 of 1) (Kopiowanie)
Zasadniczo wszyscy przemawiający potępili zbrodnie jakiej się dopuszczono 72 lata temu wobec Polaków (oraz Ukraińców, Ormian i Żydów) na wschodzie Rzeczypospolitej. Zapewnili, że na odrodzenie się faszyzmu nie pozostaną bierni i jak już raz Donbas dał odpór brunatnej inwazji, tak zrobi to ponownie. Minister Koffman stwierdził, że do armii Republiki napływają wciąż ochotnicy z całej Europy, także zachodniej- natomiast Mateusz Piskorski wyjaśnił zebranym, że poparcie dla dzisiejszej Ukrainy nie jest powszechne, natomiast jest ono wynikiem uległości wobec Stanów Zjednoczonych.

mp1 (1 of 1) (Kopiowanie)

 

Pomordowanym oddano hołd minutą ciszy, po czym wypuszczono w niebo białe bialony symbolizujące pokójbraterstwo (1 of 1) (Kopiowanie)

pokój (1 of 1) (Kopiowanie) pokój0 (1 of 1) (Kopiowanie)

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>