obwe-0034-Kopiowanie

“Specjalna Misja Obserwacyjna zaobserwowała gwałtowny wzrost naruszeń zawieszenia broni w rejonie Doniecka. W godzinach nocnych 11 marca OBWE odnotowało 26 nieokreślonych eksplozji i 31 pojedynczych strzałów oddanych z broni ręcznej w odległości od 200 metrów do 10 km na północny i północny-zachód od swoich stanowisk obserwacyjnych.
Punkt obserwacyjny w rejonie donieckiego dworca kolejowego (kontrolowany przez “DRL”, 6 km na północny-zachód od centrum Doniecka), pomiędzy godziną 09.13, a 16.16 odnotowano 499 nieokreślonych wybuchów,26 wybuchów, 13 odgłosów dalszych eksplozji, oraz 169 odgłosów użycia broni lekkiej, 78 przypadków użycia karabinów maszynowych i granatników w rejonie swoich pozycji (w odległości od 2 do 10 km). “.
Powyższy tekst stanowi część codziennego raportu specjalnej misji obserwacyjnej OBWE. W ostatnim czasie misja obserwacyjna ONZ zwróciła się do władz ukraińskich z “sugestią”, aby te uznawały dokumenty wystawiane przez donbaskie republiki, tymczasem dla OBWE w dalszym ciągu przy określaniu DRL funkcjonuje cudzysłów. Świadczy to o stosunku,neutralności i obiektywizmie tej organizacji. W swoim raporcie OBWE jasno stwierdza, że dochodzi do eskalacji konfliktu. Tylko stwierdza w typowy dla siebie sposób: nie podając informacji czyje pociski ostrzeliwują ww. rejon. Natomiast informacje o kierunku są podawane z przedziałem “od 2 do 10 km”, czyli w taki sposób, aby można było je zinterpretować całkowicie dowolnie.
Według moich informacji, przed bodajże dwoma dniami wznowiono funkcjonowanie sieci elektrycznej w Wasiliewce- jest to przysiółek Jasinowatej. Przerwa w dostawie prądu (a także wody,której jeszcze mieszkańcy nie mają) wynika z ukraińskich ostrzałów, które w ostatnich dniach przybrały w tym rejonie na sile. Lokalne władze administracyjne zwróciły się do OBWE z prośbą o pośredniczenie w rozmowach ze stroną ukraińską, aby można było przeprowadzić naprawy. I “obserwatorzy” skontaktowali się z trzema dowódcami wydzielonych przygranicznych grup- dwóch wyraziło zgodę, a trzeci odmówił. Misja OBWE została na miejscu ostrzelana przez Ukraińców, na co stwierdzono, że “spiszą protokół i nic więcej zrobić nie mogą”. Zrobili jeszcze mniej ponieważ nigdzie znalazłem informacji o tym wydarzeniu. Po prostu utajniono te wydarzenie, aby nie psuć wizerunku ATO.

Nie powstaje nowe pytanie, raczej można je powtórzyć po raz kolejny i to retorycznie: jaką misję w Donbasie spełnia OBWE?

Dawid Hudziec

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>