z17536580V,Uczestniczki-konkursu--Miss-Donieckiej-Republiki-L

Podczas wywiadu z Aleksandrem Zacharczenko w telewizji Opłot, dowódca sił szybkiego reagowania zwrócił szefowi państwa uwagę na kilka kwestii:
1) brak jednego programu szkoleniowego dla żołnierzy DRL;
2) wysyłanie do walki żołnierzy nie przeszkolonych;
3) brak odgórnego dowództwa.
Zacharczenko odpowiedział, że dowódca wysyłający żołnierzy do walki bez przeszkolenia jest w armii niepotrzebny i jest (wstaw “komplement”). Szkolenia całej armii ruszą wkrótce,jak i centralizacja w dowództwie.
Po przyznaniu do prowadzenia ostrzału spomiędzy obiektów cywilnych jest to kolejna już “złota odpowiedz” szefa rządu. Przynajmniej szczera.
Otóż moim pytaniem jest co ma zrobić dowódca, któremu przysłano np. 20 nowych żołnierzy i rozkaz zajęcia czegoś tam? Komunikaty centrów (tak, jest więcej jak jedno) werbunkowych są od zawsze sprzeczne.Podobno obowiązuje 3 tygodniowe szkolenie, może w sytuacji kiedy nie ma działań wojennych to i tak jest. Ogólnie wątpię, ponieważ nie ma przygotowanej w tym celu infrastruktury. Jednak winę ponoszą dowódcy jednostek w stopniu głównym. Rusicze każdego dnia ćwiczyli, doskonalili umiejętności w walce i teorii,natomiast widziałem kilka oddziałów,których głównym zajęciem było picie herbaty. W takiej sytuacji armia funkcjonować nie może- największymwrogiem żołnierza i jego morale jest nuda i wie to każdy.
Wchłonięcie oddziałów ochotniczych w skład jednej armii miało docelowo zlikwidować sytuację, gdzie każdy dowódca jest sobie panem. Tymczasem o ile na szczeblu podgrup faktycznie są duże postępy o tyle podział na bataliony dalej jest mocno zarysowany i tak będzie dopóki owe bataliony nie przestaną prowadzić własnej polityki.
Kiedy każda grupa operacyjna ma ambicję, aby posiadać własne kluby, dyskoteki, media i osobne umundurowanie to chaos jest nieunikniony. Zacharczenko jest ściśle związany z Opłotem, dowództwo z Wostokiem, czy w takiej sytuacji pójdą odgórne rozkazy ukrócenia samowoli wszystkich? Zobaczymy.

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>