untitled(4)

W szeregi Pospolitego Ruszenia Donbasu wstępują kolejni ochotnicy, także spoza krajów rosyjsko-języcznych. “Krasaw” pochodzi z Bułgariii przyjechał, aby przyczynić się do zakończenia bratobójczej wojny.
Rozmowa zarejestrowana 10.03.2015 roku.

Wasze komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>